Obyvatelstvo

Největší podíl obyvatel tvoří Srbové, je to zhruba 82 procent populace země (bez Kosova). V Srbskem neuznaném Kosovu tvoří největší skupinu obyvatel Albánci – celých 90 procent populace Kosova. V srbské části Vojvodina žije kromě Srbů také mnoho národnostních menšin. Nejpočetnější z nich jsou Maďaři, ti zde žijí po mnoho desetiletí, protože původně patřila Vojvodina Maďarsku (Uhrám). Dalšími, méně početnými národnostními menšinami jsou ve Vojvodině Slováci a Rumuni a také méně početná česká menšina.

Převládajícím náboženským vyznáním je v Srbsku pravoslavná víra, kterou vyznávají především Srbové a Rumuni. Početnou skupinu muslimů tvoří Albánci a římskokatolická víra je nejvíce zastoupena mezi menšinou Maďarů. Muslimskou víru také vyznávají Bosňáci a určitou část muslimů tvoří také turecká menšina.

Turistický magazín