Hospodářská odvětví

Hospodářství v Srbsku je poměrně slabé a je do značné míry poznamenáno válečným konfliktem v 90. letech minulého století. Země se vzpamatovává z války velmi pomalu, ale i přesto lze zaznamenat v posledních letech vzestup Hrubého domácího produktu. V období socialismu byla Srbská (Jugoslávská) ekonomika velmi silná, dalo by se říci, že byla nejsilnější ze všech socialistických států.

Byly zde povolené soukromé firmy a zahraniční politika nebránila tolik kontaktům se západními kapitalistickými zeměmi.

Bohužel národnostní třenice a nesnášenlivost obyvatel v duchu extrémního nacionalismu se začala projevovat v Jugoslávii již koncem 70. let a postupná krize ekonomiky a především morálky a mezilidských vztahů vyvrcholila v době válečného konfliktu v letech 1992 – 1995. Politická scéna tehdy financovala především zbrojní průmysl a Srbsko také bylo zemí, na které OSN uvalila sankce za zavinění těžkých válečných zločinů.

Hospodářství země zaznamenalo další úpadek i po válce, tentokrát byly příčinou národnostní spory o území Kosova. Teprve po roce 2000 začala ekonomika země nabírat pomalu na síle a dnes se dokonce Srbsku přezdívá "Balkánský tygr" kvůli nejrychleji se rozvíjejícímu hospodářství v tomto regionu.

Turistický magazín