Dopravní infrastruktura

V Srbsku se nyní staví především nová silniční síť. Dálnice jsou stále ve velmi dobrém stavu, i přes uplynulý válečný konflikt v devadesátých letech. Kolem Bělehradu je v plánu dokončit obchvat a opravit některé vedlejší silnice, které nemají kvalitní povrch.  Srbsko se dnes považuje za spojnici mezi tzv. západem a východem, hlavní dálniční tahy vedou z Maďarska a Chorvatska do Makedonie. Na silniční dopravu navazuje i velmi důležitá lodní doprava po Dunaji, na březích řeky je vybudována celá řada významných podniků zdejší infrastruktury. Bude však třeba dokončit opravy všech zničených mostů v Novém Sadu a některých dalších městech, které byly zdemolovány při bombardování spojeneckými silami NATO v průběhu války, aby se opět obnovila plně fungující silniční infrastruktura.

Napříč celou zemí se táhne dálnice Subotica – Bělehrad – Niš, která se dále napojuje do okolních států. Hlavním silničním, ale i železničním dopravním uzlem je pochopitelně hlavní město Bělehrad a hlavní silniční a dálniční tahy jsou stále v dobrém stavu, ovšem totéž nelze říci o vedlejších silnicích. Ty jsou ve velmi špatném technickém stavu, dokonce téměř na hranici sjízdnosti, a jsou po Albánii druhé nejhorší v Evropě. Omezení rychlosti na silnicích je velmi podobné tomu našemu – v obci se smí jet maximálně 50 km/h, mimo obec 80 km/h. Na dálnici můžete jet maximální rychlostí 120 km/h a na rychlostních silnicích 130 km/h.

Velmi významnou součástí dopravní infrastruktury země je železniční síť. Především na severu země je velmi hustá a kvalitní, mnoho tratí vede do Rumunska, do Maďarska a Chorvatska. Sever Srbska je ekonomicky aktivnější, jak v průmyslu, tak i v zemědělství a železniční tratě prochází významnými městy, např. městem Niš, a tvoří významné železniční koridory.

Turistický magazín